ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "แม่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "แม่"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มาตุเรศแม่
ทวดแม่
มารดาแม่
มาตุแม่
ชวดแม่
สสุรีแม่
ผู้ให้กำเนิดแม่
มาตุรงค์แม่
ย่าแม่

คำศัพท์ หมวด "บุคคล" เหมือนกับ "แม่"   ได้แก่