ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "แม่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "แม่"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มาตุเรศคำไวพจน์ แม่
ทวดคำไวพจน์ แม่
มารดาคำไวพจน์ แม่
มาตุคำไวพจน์ แม่
ชวดคำไวพจน์ แม่
สสุรีคำไวพจน์ แม่
ผู้ให้กำเนิดคำไวพจน์ แม่
มาตุรงค์คำไวพจน์ แม่
ย่าคำไวพจน์ แม่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ บุคคล" เหมือนกับ "แม่"   ได้แก่