ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เสี้ยนหนามแผ่นดิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสี้ยนหนามแผ่นดิน

    หมวดหมู่ ศัตรู

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เสี้ยนหนามแผ่นดิน"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เสี้ยนหนามศัตรู
ปัจนึกศัตรู
อริศัตรู
ข้าศึกศัตรู
เวรีศัตรู
วิปักษ์ศัตรู
คนโกงศัตรู
ริปูศัตรู
ริปุศัตรู