ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เมธี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เมธี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เมธาคำไวพจน์ นักปราชญ์
ปราชญ์คำไวพจน์ นักปราชญ์
ธีระคำไวพจน์ นักปราชญ์
ธีร์คำไวพจน์ นักปราชญ์
เธียรคำไวพจน์ นักปราชญ์
บัณฑิตคำไวพจน์ นักปราชญ์
เมธคำไวพจน์ นักปราชญ์
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ นักปราชญ์" เหมือนกับ "เมธี"   ได้แก่