ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เธียร"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เธียร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เมธาคำไวพจน์ นักปราชญ์
ปราชญ์คำไวพจน์ นักปราชญ์
เมธีคำไวพจน์ นักปราชญ์
ธีระคำไวพจน์ นักปราชญ์
ธีร์คำไวพจน์ นักปราชญ์
บัณฑิตคำไวพจน์ นักปราชญ์
เมธคำไวพจน์ นักปราชญ์
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ นักปราชญ์" เหมือนกับ "เธียร"   ได้แก่