ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เกรี้ยวโกรธ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เกรี้ยวโกรธ

    หมวดหมู่ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เกรี้ยวโกรธ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
โกรธเกรี้ยวโกรธ
โกรธกริยา
โกรธจัดโกรธ
ขุ่นเคืองใจอย่างแรงโกรธ
เฉียวฉุนโกรธ
ลมเสียโกรธ
โทสะโกรธ
ดาลโทสะโกรธ
รุษฏ์โกรธ