ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "อิทธิฤทธิ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "อิทธิฤทธิ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ฤทธิ์อำนาจ
เผด็จการอำนาจ
ยิ่งใหญ่อำนาจ
รัฐประหารอำนาจ
สิทธิ์ขาดอำนาจ
ศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
สิทธิ์อำนาจ
อาญาอำนาจ
นั่งแท่นอำนาจ