ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "อาชาไนย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อาชาไนย

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ม้า

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "อาชาไนย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ไหยคำไวพจน์ ม้า
พาชีคำไวพจน์ ม้า
อัศวะคำไวพจน์ ม้า
แสะคำไวพจน์ ม้า
อาชาคำไวพจน์ ม้า
อัศวคำไวพจน์ ม้า
มโนมัยคำไวพจน์ ม้า
สินธพคำไวพจน์ ม้า
ดุรงค์คำไวพจน์ ม้า

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ม้า" เหมือนกับ "อาชาไนย"   ได้แก่