ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "อัมพุชา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "อัมพุชา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มีนคำไวพจน์ ปลา
มีนาคำไวพจน์ ปลา
มิตคำไวพจน์ ปลา
ชลจรคำไวพจน์ ปลา
มัจฉาคำไวพจน์ ปลา
มัสยาคำไวพจน์ ปลา
วารีชาติคำไวพจน์ ปลา
ปุถุโลมคำไวพจน์ ปลา
มัจฉาชาติคำไวพจน์ ปลา

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ปลา" เหมือนกับ "อัมพุชา"   ได้แก่