ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "หัวฟัดหัวเหวี่ยง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หัวฟัดหัวเหวี่ยง

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "หัวฟัดหัวเหวี่ยง"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
หัวกบาลคำไวพจน์ หัว
สิโรตม์คำไวพจน์ หัว
หงอกคำไวพจน์ หัว
เถิกคำไวพจน์ หัว
ศีรษะคำไวพจน์ หัว
โล้นคำไวพจน์ หัว
สิระคำไวพจน์ หัว
หัวคำไวพจน์ หัว
สิโรดมคำไวพจน์ หัว