ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สิทธิ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สิทธิ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ฤทธิ์อำนาจ
เผด็จการอำนาจ
อิทธิฤทธิ์อำนาจ
นั่งแท่นอำนาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
วิเศษอำนาจ
อาชญาอำนาจ
รัฐประหารอำนาจ
สิทธิ์ขาดอำนาจ