ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วิหาร"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วิหาร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บ้านคำไวพจน์ หมวดอาคาร
เลือดคำไวพจน์ หมวดเลือด
กระต่ายคำไวพจน์ หมวดสัตว์
โลหิตคำไวพจน์ หมวดเลือด
จุดหมายคำไวพจน์ หมวดตั้งเป้าหมาย
ลุ่มหลงคำไวพจน์ หมวดหลงใหล
พลายคำไวพจน์ หมวดช้าง
คิ้วคำไวพจน์ หมวดอวัยวะร่างกาย

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ หมวดอาคาร" เหมือนกับ "วิหาร"   ได้แก่