ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วิปักษ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วิปักษ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เวรีคำไวพจน์ ศัตรู
ปัจนึกคำไวพจน์ ศัตรู
อริคำไวพจน์ ศัตรู
ไพรีคำไวพจน์ ศัตรู
คู่อริคำไวพจน์ ศัตรู
ปรปักษ์คำไวพจน์ ศัตรู
ไพรินทร์คำไวพจน์ ศัตรู
ปัจจามิตรคำไวพจน์ ศัตรู