ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ลมเสีย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ลมเสีย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
โกรธกริยา
โกรธจัดโกรธ
โกรธเกรี้ยวโกรธ
เกรี้ยวโกรธโกรธ
ขุ่นเคืองใจอย่างแรงโกรธ
เฉียวฉุนโกรธ
โทสะโกรธ
ดาลโทสะโกรธ
รุษฏ์โกรธ