ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ฤทัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฤทัย

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ฤทัย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มโนคำไวพจน์ ใจ
ดวงหทัยคำไวพจน์ ใจ
หฤทัยคำไวพจน์ ใจ
ดวงใจคำไวพจน์ ใจ
ฤดีคำไวพจน์ ใจ
มนคำไวพจน์ ใจ
ดวงแดคำไวพจน์ ใจ
กมลคำไวพจน์ ใจ
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ใจ" เหมือนกับ "ฤทัย"   ได้แก่