ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มโนมัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มโนมัย

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ม้า

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มโนมัย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ไหยคำไวพจน์ ม้า
พาชีคำไวพจน์ ม้า
อาชาไนยคำไวพจน์ ม้า
อัศวะคำไวพจน์ ม้า
แสะคำไวพจน์ ม้า
อาชาคำไวพจน์ ม้า
อัศวคำไวพจน์ ม้า
สินธพคำไวพจน์ ม้า
ดุรงค์คำไวพจน์ ม้า

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ม้า" เหมือนกับ "มโนมัย"   ได้แก่