ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มนต์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มนต์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
คาถาคำไวพจน์ ร้อยกรอง
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ร้อยกรอง" เหมือนกับ "มนต์"   ได้แก่