ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ภูเตศวร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ภูเตศวร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มหาเทพคำไวพจน์ พระอิศวร
ภูเตศคำไวพจน์ พระอิศวร
ทรงอินทรชฎาคำไวพจน์ พระอิศวร
ตรีโลกนาถคำไวพจน์ พระอิศวร
ศังกรคำไวพจน์ พระอิศวร
ปศุบดีคำไวพจน์ พระอิศวร
มเหศวรคำไวพจน์ พระอิศวร
ศุลีคำไวพจน์ พระอิศวร
บิดามหคำไวพจน์ พระอิศวร