ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ภรรยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ภรรยา

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมีย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ภรรยา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก
หนาตาคำไวพจน์ มาก