ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พฤกษ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พฤกษ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ตรุคำไวพจน์ ต้นไม้
รุกข์คำไวพจน์ ต้นไม้
เฌอคำไวพจน์ ต้นไม้
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ต้นไม้" เหมือนกับ "พฤกษ์"   ได้แก่