ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พยากรณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พยากรณ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ผู้ให้ฤกษ์คำไวพจน์ หมอดู
โหรคำไวพจน์ หมอดู
พรหมชาติคำไวพจน์ หมอดู
ดูดวงคำไวพจน์ หมอดู
โหราคำไวพจน์ หมอดู
ผู้ทำนายโชคชะตาคำไวพจน์ หมอดู
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ หมอดู" เหมือนกับ "พยากรณ์"   ได้แก่