ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปรลัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปรลัย

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปรลัย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บรรลัยคำไวพจน์ ตาย
วายชนม์คำไวพจน์ ตาย
วายปราณคำไวพจน์ ตาย
มรณะคำไวพจน์ ตาย
อาสัญคำไวพจน์ ตาย
วายชีพคำไวพจน์ ตาย
ดับจิตคำไวพจน์ ตาย

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ตาย" เหมือนกับ "ปรลัย"   ได้แก่