ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บทเรียน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บทเรียน

    หมวดหมู่ คติ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บทเรียน"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บุรุษธรรมคติ
อุปบัติคติ
สุภาษิตคติ
เวท-คติ
ลัทธิคติ
คดีคติ
ความเป็นไปคติ
อนัญคติคติ
วิธีคติ