ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บทบงกช"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บทบงกช

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ เท้า

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บทบงกช"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บาทาคำไวพจน์ เท้า
ซ่นคำไวพจน์ เท้า
บัวบาทคำไวพจน์ เท้า
บาทคำไวพจน์ เท้า
บทคำไวพจน์ เท้า
ยุคลบาทคำไวพจน์ เท้า
ตีนคำไวพจน์ เท้า
ส้นคำไวพจน์ เท้า
บทศรีคำไวพจน์ เท้า

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เท้า" เหมือนกับ "บทบงกช"   ได้แก่