ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นางสวรรค์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นางสวรรค์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เทวีคำไวพจน์ เทวดาหญิง
กินรีคำไวพจน์ เทวดาหญิง
นางฟ้าคำไวพจน์ เทวดาหญิง
เทวาวาสคำไวพจน์ สวรรค์
สุราลัยคำไวพจน์ สวรรค์
เทวาลัยคำไวพจน์ สวรรค์
สุริยโลกคำไวพจน์ สวรรค์
ไทวะคำไวพจน์ สวรรค์
สุขาวดีคำไวพจน์ สวรรค์

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เทวดาหญิง" เหมือนกับ "นางสวรรค์"   ได้แก่