ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นางสวรรค์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นางสวรรค์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เทวีคำไวพจน์ เทวดาหญิง
นางฟ้าคำไวพจน์ เทวดาหญิง
กินรีคำไวพจน์ เทวดาหญิง
สุราลัยคำไวพจน์ สวรรค์
เทวาวาสคำไวพจน์ สวรรค์
สรวงคำไวพจน์ สวรรค์
ไตรทศาลัยคำไวพจน์ สวรรค์
ไตรทิพย์คำไวพจน์ สวรรค์
ไตรทศคำไวพจน์ เทวดา

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เทวดาหญิง" เหมือนกับ "นางสวรรค์"   ได้แก่