ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นั่งแท่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นั่งแท่น"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ฤทธิ์อำนาจ
เผด็จการอำนาจ
ยิ่งใหญ่อำนาจ
รัฐประหารอำนาจ
สิทธิ์ขาดอำนาจ
ศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
สิทธิ์อำนาจ
อาญาอำนาจ
อิทธิฤทธิ์อำนาจ