ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นั่งแท่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นั่งแท่น"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
อิทธิฤทธิ์อำนาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
สิทธิอำนาจ
วิเศษอำนาจ
อาชญาอำนาจ
สิทธิ์ขาดอำนาจ
ศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
สิทธิ์อำนาจ
อาญาอำนาจ