ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นฤเคนทร์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นฤเคนทร์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สีหราชคำไวพจน์ ราชสีห์
สีห์คำไวพจน์ ราชสีห์
ไกรสรคำไวพจน์ ราชสีห์
ไกรสีห์คำไวพจน์ ราชสีห์
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ราชสีห์" เหมือนกับ "นฤเคนทร์"   ได้แก่