ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ดาลโทสะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดาลโทสะ

    หมวดหมู่ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ดาลโทสะ"   ได้แก่