คำในภาษาไทย

ดวงใจ

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

ภาพประกอบ

  • ดวงใจ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"