ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ดวงใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดวงใจ

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ดวงใจ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ฤทัยคำไวพจน์ ใจ
มโนคำไวพจน์ ใจ
ดวงหทัยคำไวพจน์ ใจ
หฤทัยคำไวพจน์ ใจ
ฤดีคำไวพจน์ ใจ
มนคำไวพจน์ ใจ
ดวงแดคำไวพจน์ ใจ
กมลคำไวพจน์ ใจ
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ใจ" เหมือนกับ "ดวงใจ"   ได้แก่