ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ฉุนเฉียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉุนเฉียว

    หมวดหมู่ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ฉุนเฉียว"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
โกรธกริยา
โกรธจัดโกรธ
โกรธเกรี้ยวโกรธ
เกรี้ยวโกรธโกรธ
ขุ่นเคืองใจอย่างแรงโกรธ
เฉียวฉุนโกรธ
ลมเสียโกรธ
โทสะโกรธ
ดาลโทสะโกรธ