ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "จอมราช"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "จอมราช"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บดินทร์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ราเชนทร์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ภูมินทร์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ธรณิศรคำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ปิ่นเกล้าธาษตรีคำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ธรารักษ์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ธรณีศวรคำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
นฤเบศน์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
กษัตรีศูรคำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน