ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กาสร"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กาสร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มหิงสาคำไวพจน์ ควาย
กระบือคำไวพจน์ ควาย
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ยาตราคำไวพจน์ ไป
สัญจรคำไวพจน์ ไป
จรคำไวพจน์ ไป
เต้าคำไวพจน์ ไป
วัจนะคำไวพจน์ คำพูด
วาจาคำไวพจน์ คำพูด

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ควาย" เหมือนกับ "กาสร"   ได้แก่