ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กาสร"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กาสร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
กระบือคำไวพจน์ ควาย
มหิงสาคำไวพจน์ ควาย
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ควาย" เหมือนกับ "กาสร"   ได้แก่