ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กระหม่อม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระหม่อม

    ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวศีรษะแต่ต่ำกว่าส่วนสูงสุดลงมา

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กระหม่อม"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ประสกคำไวพจน์ ผู้ชาย
ต้นคำไวพจน์ ผู้ชาย
ภราดรคำไวพจน์ ผู้ชาย
อนุชาคำไวพจน์ ผู้ชาย
เถ้าแก่คำไวพจน์ ผู้ชาย
พระหน่อคำไวพจน์ ผู้ชาย
เกล้ากระผมคำไวพจน์ ผู้ชาย
ขันทีคำไวพจน์ ผู้ชาย
บาคำไวพจน์ ผู้ชาย
ปู่คำไวพจน์ ผู้ชาย