ค้นหา  คำไวพจน์

หมวด - คำไวพจน์ - หน้า 2/2

 • ปักษา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

 • ปักษิณ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

 • ปักษี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

 • ปัจจามิตร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ศัตรู

 • ปัณฑูร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ขาว

 • ปัถพี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

 • ปัทมา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว

 • ปันนคนาสน์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ครุฑ

 • ปั่ว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

 • ปาฐกถา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ถ้อยคำ

 • ปิตุละ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

 • ปิตุละ, ปิตุลา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ลุง, อา

 • ปิตุลา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

 • ปิ่นเกล้าธาษตรี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

 • ปุถุโลม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

 • ปุม-, ปุมา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  เพศชาย

 • ปุระ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

 • ปู่

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  พ่อของพ่อ, ผัวของย่า, ญาติผู้ชายหรือชายที่นับถือชั้นปู่

 • แป๊ะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ชายจีนแก่

 • โปแตสเซียม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำไวพจน์

 1. 1. กนก

 2. 2. กษัตริย์

 3. 3. คงคา

 4. 4. ควาย

 5. 5. ดวงใจ

 6. 6. ตะวัน

 7. 7. ทวิชาชาติ

 8. 8. ทหาร

 9. 9. ทินกร

 10. 10. นครา

 11. 11. นางฟ้า

 12. 12. บุปผชาติ

 13. 13. ผู้ชาย

 14. 14. พนาวัน

 15. 15. พระนารายณ์

 16. 16. ยุพิน

 17. 17. สงคราม

 18. 18. สวย

 19. 19. สู้รบ

 20. 20. อากาศ