คำไวพจน์ - หมวด คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

(หน้า 1/2)

 • กำมะถัน

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • ก๊าซธรรมชาติ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • ดินขาว

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • ดีบุก

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • ตะกั่ว

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  816
  views

 • ถ่านหิน

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • ทราย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • ทองคำ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • ทองแดง

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • น้ำมันดิบ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • ฟลูออไรท์

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  852
  views

 • ฟอสเฟส

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  889
  views

 • วุลแฟรม

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  911
  views

 • หิน

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • อลูมิเนียม

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  799
  views

 • เกลือ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • เงิน

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • เหล็ก

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  999+
  views

 • แคลเซียม

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  907
  views

 • แมกนีเซียม

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  807
  views