คำไวพจน์ งู

จำนวนทั้งหมด 8 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ งู
  1. นาคราช
  2. นาคา
  3. ภุชงค์
  4. อสรพิษ
  5. อหิ
  6. อุรค
  7. เงี้ยว
  8. เทียรฆชาติ