คำไวพจน์ แผ่นดิน

คำไวพจน์ แผ่นดิน
คำไวพจน์ แผ่นดิน

"คำไวพจน์ แผ่นดิน" ทั้งหมด มีอะไรบ้าง?

รวม คำไวพจน์ แผ่นดิน ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” หรือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น บุษบา กับ บุปผา ช้าง กับ คช ป่า กับ ดง ม้า กับ อาชา เป็นต้น


บทความที่เกี่ยวข้อง "คำไวพจน์ แผ่นดิน"

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ แผ่นดิน"