คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

"คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า" ทั้งหมด มีอะไรบ้าง?

รวม คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” หรือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น บุษบา กับ บุปผา ช้าง กับ คช ป่า กับ ดง ม้า กับ อาชา เป็นต้น

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า"