คำไวพจน์ ควาย

คำไวพจน์ ควาย
คำไวพจน์ ควาย

"คำไวพจน์ ควาย" ทั้งหมด มีอะไรบ้าง?

รวม คำไวพจน์ ควาย ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้


รายการเหล่านี้เข้าข่ายอยู่ในกลุ่ม/หมวดหมู่ แต่ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพิ่มเติม

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” หรือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น บุษบา กับ บุปผา ช้าง กับ คช ป่า กับ ดง ม้า กับ อาชา เป็นต้น


บทความที่เกี่ยวข้อง "คำไวพจน์ ควาย"

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ ควาย"