ค้นหาคำสนธิ

คำสนธิ "เตโชธาตุ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เตโชธาตุ

    คำพื้น เตชสฺ + ธาตุ

    คำสนธิ