ค้นหาคำสนธิ

คำสนธิ "นิรทุกข์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นิรทุกข์

    คำพื้น นิสฺ + ทุกข์

    คำสนธิ