ค้นหาคำสนธิ

คำสนธิ "กตัญชลี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กตัญชลี

    คำพื้น กต + อัญชลี

    คำสนธิ