ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "(อยู่ในรถไฟฟ้า) ตอนนี้ถึงไหนแล้ว?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (อยู่ในรถไฟฟ้า) ตอนนี้ถึงไหนแล้ว?

    ภาษาเวียดนาม (Đang trong xe điện ngầm) hiện giờ đã đến đâu rồi?

    หมวดหมู่ การเดินทาง

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "การเดินทาง" เหมือนกับ "(อยู่ในรถไฟฟ้า) ตอนนี้ถึงไหนแล้ว?"   ได้แก่