คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

후추

ภาษาไทยพริกไทย

 ภาพประกอบ

  • 후추 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 후추 ภาษาเกาหลี พริกไทย

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

พนมมือ พนักงงาน, ลูกจ้าง พนักงานดับเพลิง พนัน พยากรณ์อากาศ พยางค์ พยายาม พรมน้ำ พระ พระ, พระพุทธ, พระพุทธรูป พร้อมกัน เวลาเดียวกัน พ้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "후추"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"