คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

회사 직원, 회사원

ภาษาไทยพนักงานบริษัท

 ภาพประกอบ

  • 회사 직원, 회사원 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 회사 직원, 회사원 ภาษาเกาหลี พนักงานบริษัท

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

บริษัท บริษัทผลิต, บริษัทสร้าง พนมมือ พนักงงาน, ลูกจ้าง พนักงาน พนักงานขาย พนักงานดับเพลิง พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัท พนักงานใหม่ พ้น วัด, พนักงานบริษัท

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "회사 직원, 회사원"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"