คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

피해자

ภาษาไทยผู้เสียหาย

คำอ่าน [พี-เฮ-จา]

Posted on by Admin

ภาษาไทยผู้เสียหาย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 피해자 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 피해자 ภาษาเกาหลี ผู้เสียหาย คำอ่าน [พี-เฮ-จา]
  • 피해자 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 피해자 ภาษาเกาหลี ผู้เสียหาย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "피해자"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"