คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

파묻다

ภาษาไทยฝัง

คำอ่าน [พา-มุด-ตะ]

ตัวอย่าง 시체를 묻다 [ชิ-เช-รึล มุด-ตะ] แปลว่า ฝังศพ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 파묻다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 파묻다 ภาษาเกาหลี ฝัง คำอ่าน [พา-มุด-ตะ] ตัวอย่าง 시체를 묻다 [ชิ-เช-รึล มุด-ตะ] แปลว่า ฝังศพ

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "파묻다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"