คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

틀리다

ภาษาไทยผิด

Posted on by Admin

ภาษาไทยผิด, ไม่เหมือน

คำอ่าน [ทึล-รี-ดา]

ตัวอย่าง 달을 틀리다 [ทา-รึล ทึล-รี-ดา] แปลว่า ตอบผิด; 사람이 틀리다 [ซา-รา-มี ทึล-รี-ดา] แปลว่า แต่ละคนไม่เหมือนกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 틀리다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 틀리다 ภาษาเกาหลี ผิด
  • 틀리다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 틀리다 ภาษาเกาหลี ผิด, ไม่เหมือน คำอ่าน [ทึล-รี-ดา] ตัวอย่าง 달을 틀리다 [ทา-รึล ทึล-รี-ดา] แปลว่า ตอบผิด; 사람이 틀리다 [ซา-รา-มี ทึล-รี-ดา] แปลว่า แต่ละคนไม่เหมือนกัน

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "틀리다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"