คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

타자를 치다

ภาษาไทยพิมพ์ดีด

 ภาพประกอบ

  • 타자를 치다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 타자를 치다 ภาษาเกาหลี พิมพ์ดีด

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

การพิมพ์ พนมมือ พนักงงาน, ลูกจ้าง พนักงานดับเพลิง พนัน พยากรณ์อากาศ พยางค์ พยายาม พรมน้ำ พร้อมกัน เวลาเดียวกัน พ้น เครื่องพิมพ์ดีด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "타자를 치다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"