คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

지키다

ภาษาไทยเฝ้า

Posted on by Admin

ภาษาไทยรักษา, ป้องกัน, ทำตาม, เฝ้า

คำอ่าน [ชิ-คี-ดา]

ตัวอย่าง 체면을 지키다 [เช-มยอ-นึล ชี-คี-ดา] แปลว่า รักษาหน้า; 신호를 지키다 [ชิน-โฮ-รึล ชิ-คี-ดา] แปลว่า ทำตามกฎหมาย; 집을 지키다 [ชิ-บึล ชี-คิ-ดา] แปลว่า เฝ้าบ้าน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 지키다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 지키다 ภาษาเกาหลี เฝ้า
  • 지키다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 지키다 ภาษาเกาหลี รักษา, ป้องกัน, ทำตาม, เฝ้า คำอ่าน [ชิ-คี-ดา] ตัวอย่าง 체면을 지키다 [เช-มยอ-นึล ชี-คี-ดา] แปลว่า รักษาหน้า; 신호를 지키다 [ชิน-โฮ-รึล ชิ-คี-ดา] แปลว่า ทำตามกฎหมาย; 집을 지키다 [ชิ-บึล ชี-คิ-ดา] แปลว่า เฝ้าบ้าน

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "지키다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"