คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

의지하다, 기대다

ภาษาไทยพึ่งพา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 의지하다, 기대다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 의지하다, 기대다 ภาษาเกาหลี พึ่งพา

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "의지하다, 기대다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"